Green Play
Bập bênh
Những thú nhún trong dòng H thuộc dòng Green Play phù hợp với những bé nhỏ tuổi và trẻ em dưới 10 tuổi. Những sản phẩm thú nhún này được thiết kế thấp và đảm bảo an toàn cho các bé không bị ngã khi đang chơi. Những con thú nhún này còn được phủ màu rực rỡ và thiết kế theo hình yêu thích.

GPH11-10812
GPH11-10813
GPH11-10814
GPH11-10815
GPH11-11307
GPH11-11309
GPH11-11315
GPH11-11315
GPH11-11317
Liên lạc
Email: info@hasakeplay.com.vn
Điện thoại:
VP Hồ Chí Minh: +84 283.820.1898
VP Hà Nội: +84. 243.201.1858