Green Play

Dòng Kidzone
Dòng Kidzone có sức chứa trẻ em lớn, được sản xuất sau nhiều nghiên cứu và thử nghiệm. Kích thước khu vui chơi tối thiểu được gợi ý phù hợp sao cho bé không cảm thấy chật chội khi chơi. Kích thước, độ dài của thiết bị sân chơi được sản xuất đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Các thiết bị được thiết kế theo 2 hạng mục phục vụ lứa tuổi từ 2 đến 6 và 6 đến 12. Vì một vài sản phẩm sân chơi không nhằm cho tất cả các độ tuổi, việc chia hạng mục theo lứa tuổi trong dòng Kidzone sẽ giúp việc sử dụng thiết bị đúng cách

Cấu trúc bộ liên hoàn sản xuất trong dòng JP có đặc điểm bền và an toàn cho trẻ em. Thông thường thiết bị sân chơi không nhắc đến sức chứa, nhưng dòng Kidzone chúng tôi luôn tính sức chứa cho từng sản phẩm thể hiện số trẻ có thể chơi cùng 1 lúc trên thiết bị mà không tổn thương lẫn nhau.

GPJP Kidz Zone 0203B
GPJP Kidz Zone 0008A
GPJP Kidz Zone 0104A
GPJP Kidz Zone 0103A
GPJP Kidz Zone 0203A
GPJP Kidz Zone 0304A
GPJP 07051C
GPJP Kidz Zone 0304A
GPJP Kidz Zone 0012B
GPJP Kidz 0103A(2)
GPJP (H) 020207 B/1
GPJP 010116
GPJP 010123A
GPJP 010011A
GPJP 020050A
GPJP 020001 A/1
Liên lạc
Email: info@hasakeplay.com.vn
Điện thoại:
VP Hồ Chí Minh: +84 283.931.9092
VP Hà Nội: +84. 243.201.9196